Obchodní a fakturační údaje

AltTag Media s.r.o.

Starhradská 18, 851 05 Bratislava – městská část Petžalka, Slovenská republika

IČO: 46168974
DIČ: 2023273296
IČ DPH: SK2023273296

Společnost zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vl.č. 73380/B